Wsparcie informatyczne dla Twojej firmy

Ochrona danych osobowych

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Wspieramy również działalność instytucji oraz firm przejmując w pełni obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiada za wdrożenie zasad zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych zasad.

Oferujemy

 • Oferujemy pełne przejęcie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), wynikających z zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wraz ze zgłoszeniem ABI do GIODO,
 • Audyt zgodności dokumentacji z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • Audyt procesu przetwarzania danych osobowych,
 • Tworzenie niezbędnej dokumentacji – Polityka Ochrony Danych Osobowych, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym oraz innych wymaganych przez GIODO,
 • Konsultacje w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Szkolenia pracowników i administratorów przetwarzających dane osobowe,
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO,
 • wsparcie Administratora Danych Osobowych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zalety powierzenia nam funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 • koncentracja sił i środków na zasadniczych celach działalności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych,
 • stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych,
 • racjonalizacja kosztów funkcjonowania.

Kontakt

Nasi partnerzy